با شارژ بیش از 60 هزار تومان 50% از مبلغ به کیف پول شما افزوده میشود .
تخفیف آموزش
takhfif 50
افزایش موجودی کیف پول - 50% بازگشت وجه به کیف پول با شارژ بیش از 50 هزار تومان ( فقط تا ساعت 24 ) 1 فروردین
توسط
تومان